single

Kontrola dostępu, jako skuteczny środek ochrony obiektu

Właściciele firm i biznesów mniejszych czy większych doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia właściwego zabezpieczania firmy i jej mienia w obecnych czasach. Mowa tutaj o bezpieczeństwie nie tylko majątku trwałego firmy, ale także pracowników budynku. Współcześni przestępcy stają się coraz bardziej wyrafinowani i kreatywni w swoich zbrodniach, tworząc nowe sposoby dostępu do firmowych obiektów. Brak odpowiednich zabezpieczeń może okazać się przykrą niespodzianką dla właścicieli, gdy poniosą wysokie straty z tym związane. Jednak istnieją metody prewencyjne i sposoby na kontrolowanie dostępu, które mogą skutecznie pomóc w ochronie obiektu.

Słów kilka o kontroli dostępu
System zabezpieczeń składa się z wielu elementów, by mógł być skuteczny w swoim działaniu. Wśród popularnych form zabezpieczeń znajduje się możliwość kontroli dostępu. Szczególnie wykorzystuje się to w firmach, przedsiębiorstwach i arenach do nich należących oraz miejscach, w których znajdują się bardzo cenne czy niebezpieczne przedmioty - bazy wojskowe, biblioteki, laboratoria. Kontrola dostępu umożliwia segregacje wśród pracowników i zniwelowanie ryzyka niepożądanych zachowań. W ten sposób o osoby nieupoważnione czy niewyszkolone odpowiednio nie będą miały wstępu do niektórych pomieszczeń lub działów.

Zalety systemu kontroli dostępu
Jednak, co ważniejsze, kontrola dostępu uniemożliwia wtargnięcie osobom z zewnątrz do tego typu pomieszczeń. Nikt przypadkowy nie przedostanie się do istotnych dla funkcjonowania firmy czy instytucji stref. System kontroli dostępu jest skuteczny w swoim działaniu i dość prosty w kwestii zasad. Opiera się na odpowiednio zaprogramowanym systemie blokad i zamków, które otwierają się wyłącznie pod odpowiednim kluczem (całą bazą zapisanych kluczy). Pracownicy upoważnieni do wyznaczonych stref wyposażeni zostają w karty bezstykowe lub breloczki z wbudowanymi modułami REID. Bardziej nowoczesną opcją jest system zabezpieczeń z możliwością reagowania na cechy biometryczne.

Systemy kontroli dostępu są niezwykle komfortowym i skutecznym rozwiązaniem. Pozwalają na odpowiednie zaprogramowanie dostępu do działów firmy w godzinach pracy. Dostęp ten można oczywiście rozszerzać na więcej, niż jeden dział. Możliwość modelowania dostępu jest niemalże nieograniczona. Możemy nadawać uprawnienia dla wyznaczonych osób czy grup do konkretnych pomieszczań lub na określonym czas. Jest to przydatne, gdy mamy pracowników tymczasowych, którzy potrzebują dostępu do wybranej strefy przedsiębiorstwa – uprawnienia takie możemy z łatwością nadać i odebrać.

Z pomocą systemu kontroli dostępu możemy sprawować nadzór nad pracownikami. Z łatwością prześledzimy ruch pracowników po przedsiębiorstwie w trakcie pracy. Zapewnia to dużą ilość informacji, przydatną w sytuacjach kryzysowych czy w momencie zagrożenia. Dla przykładu w chwili pożaru jesteśmy w stanie precyzyjnie podać ilość osób, przebywającą w danej strefie. To umożliwia szybszą reakcję i łatwiejsze zapewnienie bezpieczeństwa czy pomocy w obiekcie.

System kontroli dostępu powinien nie stanowić jedynej formy zabezpieczeń, gdyż nie jest w stanie ochronić firmy przed wszystkimi zagrożeniami. Należy go wspierać przez odpowiednie systemy bezpieczeństwa. Jednak taki system daje możliwość kontroli na działaniem firmy oraz pracownikami, zapewniając jednocześnie sprawne funkcjonowanie.