single

Monitoring w miejscu pracy. Jakich zasad trzeba przestrzegać?

Obecnie w większości miejsc pracy napotkamy monitoring. Pracodawcy i właściciele firm coraz chętniej skłaniają się ku inwestycji w system monitoringu we własnym biznesie. Z jednej strony wszędobylskie kamery, które bez przerwy śledzą pracowników mogą wydawać się wręcz nieetyczne i z pewnością kontrowersyjne, lecz z drugiej strony jest to zrozumiałe posunięcie zarówno z punktu widzenia szefostwa i pracowników. Może wydawać się to nieco niejasne, ale już śpieszymy z rozwinięciem tematu. Monitoring w miejscu pracy jest zgodny prawem, a Kodeks Pracy na ten temat nie ma żadnego zdania. Istnieje jedynie kilka zasad, odnoszących się do poddawania tego typu kontroli pracowników, których wprowadzający nadzór musi bezwzględnie przestrzegać.

Poinformowanie pracowników o monitoringu
Pracownicy powinni zostać poinformowani niezwłocznie o montażu i funkcjonowaniu monitoringu w miejscu pracy. Podany do wiadomości powinien zostać także cel wprowadzenia nadzoru wizyjnego. Informacje można przekazać każdemu pracownikowi w sposób bezpośredni jako przekaz ustny w przypadku małych przedsiębiorstw, które zatrudniają maksymalnie dwadzieścia osób. Jednak, gdy liczba pracowników przekracza próg 20 osób to wymagane jest dodanie klauzuli z informacją na temat obecności i celowości systemu monitoringu na terenie firmy, dołączonej do oficjalnego regulaminu zakładu.

Uzasadnienie celu monitorowania
Monitoring może być sprawą kontrowersyjną dla wielu, dlatego należy podać powód jego stosowania w danej placówce. Używanie monitoringu powinno nieść ze sobą konkretny cel i być działaniem przemyślanym. Ciekawe jest, że powodem nie powinna być chęć sprawowania kontroli nad pracownikami. Jednak próba zapewnienia lepszej ochrony i bezpieczeństwa dla mienia oraz pracowników w firmie okazuje się być odpowiednio silnym argumentem. Tak samo, jak cel ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, zapobieganie kradzieżom i kontrola nad przestrzeganiem klauzuli poufności. Monitorowanie pracowników oraz kontrola ich pracy wedle opinii Państwowej Inspekcji Pracy są niedopuszczalne.

Gdzie nie wolno instalować kamer?
Istnieją miejsca, w których nie wolno montować kamer, bowiem naruszają one prywatność i godność pracowników. Umieszczanie kamer w miejscach takich, jak szatnie, toalety, przebieralnie, pomieszczenia socjalne i prywatne gabinety jest niedopuszczalne i grozi grzywną w przypadku nieprzestrzegania oraz nakazem natychmiastowego usunięcia kamer z wyżej wymienionych lokalizacji. Strefy wolne od pracy, w których pracownicy nie podlegają kontrolom i wychodzą ze swojej roli pracownika nie powinny być nadzorowane pracą kamer.

Monitoring, a przetwarzanie danych
Wszelkie dane zgromadzone za pomocą kamer powinny zostać odpowiednio zabezpieczone.
Dane te można przetwarzać tylko i wyłącznie po uprzednim poinformowaniu pracowników o ich prawach, wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Jeżeli spełniono wymienione wymagania, można w przypadku potrzeby użyć danych jako dowodów w sprawach pracowniczych. Jeżeli jednak kamera została zainstalowana bez wiedzy pracowników i taka kamera uchwyciła przewinienie, na którym ewidentnie widać winę pracownika to nie może stanowić dowodu w sprawie i być podstawą do zwolnienia danego podwładnego – niezależenie od winy wskazanej na materiale. Tylko i wyłącznie materiał z kamer, o których zostali powiadomieni wszyscy pracownicy może stanowić dowód na poparcie oskarżenia wobec wskazanej jednostki.